Oficiální tiskova Loket

Oficiální tiskova Loket

 

více

Loket By Martin Plesník

Loket By Martin Plesník

 ..atmosféra MXGP v Lokti

více

Interview - Jago Geerts

Interview - Jago Geerts

 tichý ale rychlý....

více

Rozhovor s Petrem Polákem

Rozhovor s Petrem Polákem

aneb potřetí v MX2 !

více

12 min v bahně

12 min v bahně

 aneb SX Seatlle

více

archív


Informace

Kam se ubírá motokros v ČR?

 Autor: Aleš Doležal

 Kam se ubírá motokros v ČR?

21.05.2015 19:19

Vážení sportovní přátelé,

22.9. 2014 jsem před konferencí Svazu motokrosu AČR odeslal všem nominovaným delegátům dopis s odůvodněním, proč by výkonný výbor neměl být na této konferenci zvolen (delegáti na konferencích svazů volí výkonné výbory na další funkční období – dále jen VV). Samotné delegáty volí a zve na konferenci svazu Federace motocyklového sportu AČR. Abych se této konference mohl zúčastnit a promluvit k delegátům, musel jsem se dokonce nechat navrhnout mezi kandidáty na post člena VV pro rok 2015 (během konference jsem následně svou kandidaturu logicky stáhnul - na základě tříletých zkušeností již opravdu nechci být členem VV).

Hlavním tématem, které jsem se snažil delegátům sdělit, bylo to, že AČR potřebuje fungující VV, protože bez VV není schopen vytvářet žádnou sportovní činnost. V tom jsem viděl určitou možnost pomoci sportu.

VV vytváří jednotlivé národní a mezinárodní kalendáře, VV připravuje a novelizuje národní řády, VV komunikuje a navrhuje vedoucím SMS rozsah jejich činnosti, zkrátka VV je zodpovědný za sportovní chod disciplíny. Sice bez pravomocí, bez smluvního vztahu, bez rozpočtů, bez nároků na odměnu za vykonanou činnost v rámci vedení či chodu VV, ale zodpovědný.

Pokud by tedy AČR neměl VV, jen velmi obtížně by mohl sportovní činnost organizovat a následně vykazovat na MŠMT.

Část tohoto dopisu naleznete v následujících řádcích, jeho celé znění v příloze:

V Praze dne 22.9. 2014

Vážení,

dne 25. 9. 2014 proběhne konference Svazu motokrosu AČR, na které by zvolení delegáti měli odhlasovat nové složení výkonného výboru tohoto svazu. Vzhledem k velkým těžkostem a problémům, se kterými se současně platný výkonný výbor musel v sezoně 2014 potýkat (otázky zejména včasného financování reprezentace, závodů MMČR, jednotlivých SMS, realizačních týmů, komunikace s FMS AČR apod., které vedly k mé rezignaci na post předsedy VV), dovoluji si Vám zaslat pár následujících otázek.

Domnívám se zároveň, že pokud nebudeme znát odpovědi na následující otázky, volba jakéhokoliv výboru je zcela bezpředmětná a měla by být odložena do té doby, dokud zodpovědní představitelé Autoklubu ČR nevypracují a nepředloží pravidla, podle kterých se v roce 2015 všichni zúčastnění budou řídit.

V případě, že výkonný výbor bude zvolen, dostávají se jak někteří jeho členové, tak pořadatelé, kluby týmy a jezdci do pozice čekatelů a prosebníků zejména o prostředky k zajištění kvalitních sportovních podniků, reprezentace atd. 

Pořadatelé sportovních podniků v gesci FMS AČR:

V současné době jsou příspěvky pro kluby a pořadatele sportovních podniků v gesci FMS AČR hrazeny zejména ze dvou dotačních programů MŠMT.

Těmito programy jsou:

PROGRAM IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení

PROGRAM V. – Organizace sportu

Ve spojitosti s těmito programy pokládám následující otázky:

PROGRAM IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

 1. Je vypracován transparentní systém rozdělování peněz mezi jednotlivé pořadatele?
  • např. klub uspořádá 1 závod přeboru SMS, má nárok na X peněz
  • např. klub uspořádá 2 závody přeboru SMS, má nárok na 2X peněz
  • např. klub uspořádá závod MMČR + přebor SMS, má nárok na 3X peněz atd.
 2. Pokud není vypracován transparentní systém rozdělování peněz mezi jednotlivé pořadatele, kdo a podle jakého klíče peníze rozděluje? Nemůže být s těmito prostředky účelově manipulováno?

PROGRAM V – Organizace sportu

 1. jak bylo v posledních dvou letech hospodařeno s finančními prostředky z programu V?
  • v roce 2012 byla celková výše Programu V 34.695.700,- Kč a na „Náklady spojené s organizací sportu“ (nejedná se o příspěvky klubům a pořadatelům) bylo vyčleněno 9.850.700,- Kč (zdroj web AČR, dotace); z těchto zdrojů bylo dle dokumentu hrazeno: školení, nákup technického vybavení, pojištění, členské poplatky mezinárodním organizacím, mzdové náklady atd.
  • v roce 2013 byla celková výše Programu V 27.116.300,- Kč a na „Náklady spojené s organizací sportu AČR“ bylo vyčleněno 17.116.300,- Kč (zdroj web AČR, dotace); tyto náklady byly dle dokumentu vyčleněny na: společné náklady federací, asociací, svazů a podpora klubů sdružených v AČR
 1. proč došlo meziročně k navýšení „Nákladů spojených s organizací sportu AČR“ o 7.265.600,- Kč?
 2. Které kluby jsou z těchto několikamiliónových zdrojů podporovány a proč?
 3.  Jaké federace jsou z těchto zdrojů podporovány v případě, kdy federace hospodaří s prostředky z vydávání licencí jezdců, soutěžících, poplatků za pořádání sportovních podniků, vydávání licencí sportovních komisařů atd.?

Mimo tyto zdroje např. FMS AČR krátí dotaci z PROGRAMU I. Sportovní reprezentace o 10% (v roce 2013 si FMS z této dotace ponechala 260.040,- Kč)

 1. O jaké mzdové náklady hrazené z programu V se jedná?

Doufal jsem, že pokud delegátům předložím pádné argumenty proč VV v danou chvíli nevolit (do doby, než AČR předloží jasné karty a hlavně finanční rozpočty) přinutím zodpovědné představitele sportovní autority začít pracovat tak, jak by z mého pohledu pracovat měli. Zkrátka, chtěl jsem nezvolením VV ukázat na nečinnost, nefunkčnost a nezodpovědnost těch, kteří za „vedení sportu“ pobírají měsíční mzdu a tím je přinutit změnit zažitý a léty "propracovaný" systém.

Tento záměr (odložit volbu VV) se mi bohužel prosadit nepodařilo. Částečně to mohlo být složením delegátů (nadpoloviční většina byla z mého pohledu AČR něčím zavázána nebo AČR potřebuje např. ve formě „přidělení pořádání MMČR“), částečně nezájmem o mé argumenty. O zbytek se postaral D. Novotný (místopředseda VV), který v zádech s K. Naušem (Generální sekretář FMS AČR) dokázal prosadit své zájmy.

Každopádně, nový VV byl na této konferenci zvolen, kandidáti své zvolení přijali, zvolili si svého předsedu a místopředsedu a jsou tedy za chod sportovní disciplíny zodpovědní.

Vzhledem k současné situaci v motokrosu, která vygradovala minulý víkend zrušením dvou druhých nejvyšších podniků v rámci sportovní autority (závody organizované Středisky Motocyklového Sportu – dříve Krajskými středisky) pokládám za nutné upozornit na některé přinejmenším mně nejasné skutečnosti, které jsou právě v gesci VV. Výčet nejasností předkládám v kalendářním pořadí a v rozsahu mně známých informací:

Leden 2015

Předseda VV P. Hájek informoval vedení OFF road klubu Jinín, že jakékoliv platby v rámci vedení sportovního centra mládeže jsou zastaveny a tím prakticky ukončil činnost práce s mládeží v přípravném období formou zaběhlého SCM. Následně byly platby – doplatky trenérům za odvedenou práci realizovány (po splatnosti) prostřednictvím ERWO Jinín MX CLUB v AČR (Erich Pour). O „nových pravidlech“ trénování mládeže s účinností od 1.1. 2015 se však dočteme až v zápise VV č.2 ze dne 19.3. 2015. Zřejmě je podepsaný zapisovatel J.V. (Jana Vaňková?) zapomněl do zápisu č.1 zapsat. Jinak by se přeci nemohlo stát, že se 19.3. 2015 projednává na VV něco, co platí již od 1.1. 2015 a podle čeho se od ledna pracuje/nepracuje. Nebo to bylo jinak?

Práce s mládeží formou Sportovního Centra Mládeže tak dle mých informací definitivně skončila.

 

V zápisu VV č.1/2015 je uvedeno, že s mládeží se bude pracovat na těchto úrovních:

 

 1. podpora reprezentace
 2. práce s jezdci SMS (soustředění pro jezdce pod vedením SMS)
 3. motokrosové kroužky pro veřejnost

 

Jestli se již (konec května) pracovat začalo nebo ne mi není známo. Vzhledem k tomu, že jsem stále v úzkém kontaktu s reprezentačními jezdci i jezdci krajské úrovně různých kategorií, a nikdo z nich o žádné práci s mládeží neví, o něčem to zřejmě svědč. A o "motokrosových kroužcích pro veřejnost" si myslím své.

 

Březen 2015

 

V zápisu VV č.2:

VV odsouhlasil přidělení částky 150 000,- Kč na dvě soustředění SUPERMOTO a částku 145 500,- na soustředění  SIDE z Programu II.

Na základě jakých rozpočtů a komu byly finanční prostředky přiděleny? Jak široká je členská základna mládeže těchto disciplín, když byly tyto akce financovány tak vysokou částkou z Programu II, tedy z programu na podporu a rozvoj mládeže?

 

Duben 2015

 

V zápisu VV č.3:

„Rozpočet ERWO JINÍN MX CLUB v AČR na soustředění 426 900 Kč – schválen“.

Na základě jakého rozpočtu, na kolik akcí a pro koho (jaké účastníky) byla tak vysoká částka schválena?

 

Květen 2015

 

Zrušené závody SMS:

 

SMS Morava:

 

Zkušený pořadatel v Dlouhé Loučce, v minulých letech několikanásobný pořadatel MMČR, který měl již v loňském roce problémy s prašností - kropením tratě. Pravda je ale taková, že většina pořadatelů závodů SMS (krajských přeborů) se dostává pod úroveň různých cupů.

Proč?

Většinou jsou to nadšení pořadatelé, kterým ale chybí finanční prostředky. Přípravu tratě a závodu tak tedy zajistí podle svých finančních možností. To ale není trend moderního motokrosu. Moderní motokros potřebuje moderní rychlé a technicky náročné tratě a důkladnou přípravu. A na to jsou potřeba finanční prostředky v prvé řadě od zastřešující organizace tj. Autoklub České republiky. AČR na podporu a organizaci sportu (jezdců, pořadatelů atd.) dodává od MŠMT již několik let finanční prostředky z programu V v dostatečné výši (viz můj dopis delegátům…). Bohužel tyto peníze zůstávají převážně na chod sekretariátu AČR. Anebo jsou použity na jiné záležitosti.

Přebor SMS Jihočeského kraje - Jinín:

Zrušení závodu SMS Jihočeského kraje v Jiníně projednala mimořádná schůze Sportovní komise SMS Jižní Čechy 20.5.2015 (http://www.motosportchynov.cz/). V zápisu z této schůze Erich Pour (člen VV Svazu motokrosu AČR, člen Sportovní komise SMS Jižní Čechy, manažer a předseda pořádající organizace ERWO Jinín MX Club, který je novým provozovatelem areálu v Jiníně a sportovní komisař závodu SMS Jižní Čechy v Jiníně – předseda JURY) vysvětluje, proč připravil trať, tak jak byla připravena. Co je ale ještě daleko závažnější? Erich Pour uvedl na schůzi: 15 traťových komisařů... (trať je homologována na 34 traťových komisařů) ...„považoval jsem to za dostatečné“. Při tak malém počtu traťových komisařů šlo o životy jezdců, kteří nastoupili do tréninků. Kde byl v tu chvíli ředitel závodu M. Mída? Proč dovolil za tohoto stavu traťových komisařů vůbec zahájit trénink na tento závod?  

Erich Pour dodává: „Po Autoklubu ČR jsem žádal odpovídající techniku na přípravu tratě, bohužel se nedostavila“!!! Nevím, jestli má nájemce Jinínského areálu (ERWO Jinín MX Club) ve smlouvě, že AČR bude zajišťovat techniku na přípravu tratě. Divil bych se tomu. Proto nechápu, co p. Pour čekal. Přitom závod jihočeské SMS byla první akce, kterou měl nový nájemce zajistit.

Kdo tedy vybral tohoto nájemce do areálu, který má hodnotu více jak 50 milionů Kč, bez výběrového řízení (nájemce který nemá zjevně s vedením takového areálu žádné zkušenosti)? Já to vím...

Domnívám se, že současná situace ve vedení sportovní autority a našeho sportu je skutečně závažná. Natolik závažná, že bychom měli začít společně a organizovaně vytvářet tlak na Autoklub ČR, federaci motocyklového sportu a dále na vedení a členy VV Svazu motokrosu. Měli bychom požadovat předložení písemných podkladů rozdělení finančních prostředků z programů, které AČR dostává od MŠMT, tedy reprezentace, mládež, podpora sportu, finance z odvodů z hazardu a sázkových her. S konkrétní podporou pro subjekty, které zajišťují tréninkový proces mládeže a závody na všech úrovních - od závodů SMS po MMČR. 

Stále jsem totiž přesvědčen, že pokud chci řídit jakýkoliv subjekt (je jedno zda se jedná o firmu, klub nebo SMS), potřebuji čtyři základní složky řízení:

PRAVOMOC

KOMPETENCE (předpoklady či schopnosti řídit – věrohodnost, inteligence, vzdělání, vize apod.)

BUDGET (rozpočet, finance)

ZODPOVĚDNOST

 

Pokud mi kterákoliv z těchto základních složek chybí, z dlouhodobého hlediska je to vždy špatně.

 

Pracují-li pro nás zodpovědní lidé bez pravomocí či zdarma, pak je to forma dobročinnosti/dobrovolnosti/ochotnictví a nemůžeme od nich požadovat profesionální výsledky. Pracují-li pro nás a pro sport lidé nezodpovědní a nekompetentní, pak na svých místech nemají co dělat.  

Pojďme s naší nespokojeností něco dělat. Nikoliv pouze křikem na rozpravě, v depu či v anonymních diskusích, ale veřejně a s vlastní tváří.  Začněme sledovat rozhodnutí AČR a VV v jejich oficiálních zápisech, ptejme se veřejně na naše dotazy ohledně organizace, financování, vizí, zodpovědnosti, profesionality ve sportu. Existuje určitě mnoho otázek typu: kam se "odklánějí" finanční prostředky od státu určené na sport?

Dobrou příležitost můžeme mít již na dalším závodu BAM MMČR v Pacově, kde již v sobotu bude nejvíce zástupců našeho sportu a následně snad i vedení sportovní autority.

Když nic jiného, minimálně se tak snad dobře připravíme na chvíli, kdy se před koncem sezony bude volit nový VV. Tomu tak naší neodbytností a tlakem na AČR pomůžeme vytvořit takové pracovní prostředí, ve které výše popisované nedostatky a systémové chyby nebudou mít své místo.

Zápis VV č.1

Zápis VV č.2

Zápis VV č.3

Dopis delegátům-září 2014

 

Aleš Doležal

 

« zpět na přehled

Komentáře

09.06.2015 18:33 Varle
Karle, nejsi Ty Naušů...:-)?
08.06.2015 20:58 Karel
Koukni ty darebáku Dolezalu, už jednou sem někdo napsal co jsi za lumpa .. Ty se snad opravdu snažíš aby jsi se vyšplhal zase někam na post a mohl se parkovat ... Přestaň dělat z lidi blbce a záles zase tam kde jsi byl kdyz Ti přišli na tvoje lumpárny. Rok jsi se skovaval a ted už se zase snažíš někam vydrapat !! Snad ten národ nebude tak pitomi a nezbasti ti ty žvásty o tom jak by jsi byt top generál .... Jdi už do hajzlu ty podvodníku...
08.06.2015 19:09 Jirka
To teda jo za nedlouho tam bude stejně jezdit už akorát Drdaj, Votroubek. Mnuk, a Novotný z Markem.
08.06.2015 12:09 Denis
SMS Parbubice 6.6,2015 Žamberk .Na píču katastrofa o zdraví .kterej bejk vymyslel tam jezdit kraj.Tento seriáj stojí čím dál výc za hovno měli by to zrušit celé,
31.05.2015 00:01 muhehe
kubix, zajimat by te to melo aspon okrajově, aby jsi byl f obraze jaka realita je. ale chapu i sladkou nevědomost :-) když nic neviš tak se diviš, když seš f vobraze, nic tě nepřekvapi i gdyš v naši zemi tě každej den něco překvapit musi, tady se furt neco nevysvetlitelneho děje každou minutu :-) kam se na nas hrabe čina, rusko nebo usa.
30.05.2015 23:57 muhehe
tady ti nikdo nic nezablokuje :-) ale z nedostatku financi pro provoz se to zablokuje samo :-) tento stat je celej zablokovanej, rika se jen to co se ma slyšet a piše se jen to co se ma čist, šecko ostatni je nežadouci. je to stejne jako za komaru, dostanou te tam kam potřebuji, a ten kdo rika že to stejne neni bud z toho ma prospěch anebo je hlupa ofca :.-) čest soudruzi
30.05.2015 20:30 kubix
Proc me tohle tema ani trosku nezajima?? Asi jsem divnej :(
30.05.2015 11:04 blábík | email
Jde to do prdele všechno.Když se člověk na mistráku ozve a chtěl by něco řešit (znám konkrétní případ),tak mu zalepí pusu penězma,aby byl zticha....A když jsem se ozval já na stránkách mistráku (CZECHMX.CZ),tak mi radši zablokuj účet a pak na závodech jen říkaji,že jsem to napsal dobře,ale nikdo to veřejně neřekne,protože se bojí.Na schůzi mimořádné komise pro Jižní Čechy jsem byl,jelikož jsem členem a tvrzení Ericha Poura jsou nepřípustné a Bůhví o co tam jde....Všechno to je prohnilí a opravdu by bylo lepší se na to vysrat a pěstovat slepice a kozy....
27.05.2015 10:42 roman598
Ahoj Miloši s velkým M (malííím se píše ý) :), z Adacu jsme se nepokakali, jen bych si přál abych mohl se synem jezdit i tady na tratě, které se někam úrovní a připraveností posouvají, nemyslím zpět jako se to děje na některých špičkových areálech. Adac jsou závody na úrovni, kde je vše perfektně zajištěné a připravené a jestli tam vozíme peníze je moje věc, ty peníze si sám vydělám, nikdo mi je zadarmo nedá a hlavně za ně dostaneme odpovídající službu. Pokud tady někdo pořádá závody, vybere startovný a odflákne přípravu tratě nebo nemá zajištěný potřebný počet praporkářů, tak to rozhodně v pořádku není. Motocross je hodně nebezpečný sport tak proč tomu ještě jít naproti tím nebo si to nechat líbit? Řemeslníkovi taky nebudeš chtít zaplatit za odfláknutou práci. Samozřejmě nechci házet všechny pořadatelé nebo tratě do jednoho pytle, i u nás jsou závody nebo tratě kde je to super. R. Maliha st.
27.05.2015 08:15 Miloš Toman
Ahoj romane598 s malím r jestli si se už z adacu pokakal tak se ještě odstěhuj do německa protože tady jseš v těškoslovensku a bude to tu čím dál horší.A nezapomen´na to že vás kterých si to můžete dovolit tam jezdit je menšina i když tam nemáte žádné výsledky .Akorát tam vozíte finance.Tady to nikdy ADAC nebude.
26.05.2015 20:47 muhehe
Fiky ano muže to jit,svařenice jsou na rovnem poli a je tam krasna ornice :-) ale samozrejme se to musi porad udržovat. treba jak rikaš je dobrej povrch a treba maji i dostatek vody, ale zapomen že to je vsechno vybudovano za 150 od každeho jezdce. tomu se neda moc uverit. musiš mit techniku na upravu, na naftu, na servis, to opravdu nestoji malo, musiš mit lidi na to kteri to umi a bylo by dobre jim za jejich praci dobre zaplatit, normalně. da se to dělat za pomoci zapalenejch lidi, ale je treba si uvedomit že tudy cesta nevede. nejsme prece v komunismu. a čim vice se do toho investuje penez i z našich kapes tim lepší bude uroveň, pokud to nejaky človek nevyužije ve svuj osobni prospěch. je potreba do toho porad investovat a postupne to posunovat dopredu. za 150 na den od jedne motorky zahranični urovně nedosahneš.
26.05.2015 20:22 Fiky
Hoši musí to jít: Například, chlapi ve Svářenicích u Litoměřic maj parádní trať..trénuje se dvakrát tejdně a na každej trénink je srovnáno, naoráno a v případě potřeby nakropeno! Pochybuju, že to dělaj aby se jim to nevrátilo! Jasný, že je to taky daný tím, jakej je v daném místě podklad! Další věc je, že pokud to někdo dělá takhle dobře, tak je jasný, že jim tam na každej trénink dorazí hodně motorek, který jim to i za těch "blbejch" 150! Určitě je u nás takovejch tratí víc, ale bohužel pořád málo..potom jsou tu klasiky, kde vybíraj prachy a trať srovnaj dvakrát do roka před závodama tak, že po nich je to ještě víc rozsekaný jak předtim..
26.05.2015 12:04 Marfi
Je to všetko na Piču .
25.05.2015 23:16 muhehe
Robus, ano porad to skonci u tech penez, každy sport nebo zabava něco stoji a u nas byl dřív motorismus sport číslo jedna, dnes by ho hodně lidi radeji vůbec nevidelo. ja rikam že naš narod uplne spičovatěl. dnes je lepší fsadit si na nějakou hobby fotbalovou ligu, jit si tam ožrat tlamu, nekomu dat přes dršku a to je uroven i naší společnosti :-) a to se masivne podporuje pač tech prachu tam mužeš ukrást podstatně vic.
25.05.2015 23:09 muhehe
mpb2, nikdo nerika že to nejde, ale dycky je to otázka prachu. taky se nebavime jen o závodech ale i o trenovani a ruku v ruce o kvalitách jezdcu a celkove motokrosu našeho. pokud nebudeš mit kde kvalitne trénovat, lepe receno podmínky jako maš při závodech nejlepe zahraničnich, nikdy nepojedeš na urovni jako je v zahraničí, protože jednoduše to nebudeš mit kde natrénovat. samozrejme že kde jaky gulaš je schopen mit lepsi uroven jak mistrak, pokud do toho někdo naleje peníze, tak ti udelaj trat MS. jenže kdo ti ty treningy bude platit. kdo naleje peníze do mistraku aby byl na urovni zahraničních souteži. tady nam je naznaceno že spousta prachu k tomu urcenejch vyleti někam do neznama a uroven jde do kytek. trenovani si musíš zaplatit sam, nebo sponzor. da ti sponzor za den 600 za trat ? aspoň 4 dny v tejdnu ? daš to ty ? bez sponzora ? a daji to i hobici ? když se krouti každej při 150 korunách na pul dne nebo par hodin ?
25.05.2015 20:32 Robus
Tratí bude ubývat, protože nejsou peníze. Je problém vybudovat trať, kde zatím není, protože se okamžitě zvedne vlna odporu od místních obyvatel. Závody v Loučské kotlině se taky daly taky vymyslet jinak, aby aspoň pořadatel zaplatil náklady například pouze jedna jízda s delšími přestávkami na kropení. Divím se, že lidi co ví, kolik pořádání takového závodu stojí nedokáží navrhnou nějaký kompromis. Taky se může stát, že pořadatel, co momentálně jezdí například SMS řekne, že s rizikem zrušení závodů do toho raději nejde a bude si jezdit místní hobby závody. O Loučce vím, že na trati dělalo Volvo, traktorbagr, traktor a bobek několik desítek hodin. Bohužel to nejspíš chtělo nějakou těžší techniku na několik týdnů proschlou a tvrdou trať, ale to už jsme zase u peněz.
25.05.2015 20:02 mpb2
pokud tady diskutujete o připravenosti tratí...teď jsem byl o víkendu na Meteoritu v Rapotíně...trať byla krásně srovnaná, nakropená, hrany nabroušené, pořadatelů víc než dost, v záloze Tatra, v průběhu závodů několikrát využitá, úplně úžasné závody a to se shodli i kluci co republiku jezdí a byli se tady svézt...takže mi neříkejte, že to nejde, obzvlášť pokud dostáváte dotace připravit na mmčr líp než na nějaký "hobby závod"...
24.05.2015 20:21 Dee
A co tu nejde do prdele?MX je jen jeden dílek do mozajky
24.05.2015 18:35 David
„Rozpočet ERWO JINÍN MX CLUB v AČR na soustředění 426 900 Kč – schválen“. ?????????
24.05.2015 13:24 Leoš Košek
Ja vám povím kam směžuje český motogros. Do Prdele.
24.05.2015 00:03 muhehe
roman598, každej majitel trate to už zna, takže ani nic zkoušet nebude, zákon trhu plati ale ne v čr. a jestli to chce někdo zkusit, vyplazne za upravu trate 20 nakropi za 5 a utrži dva litry možna :-)
23.05.2015 19:45 roman598
muhehe "až budeme ochotni ... potom se to změní" ... ale takhle to fungovat nemůže, jak pozná majitel tratě že teď zrovna už jsme ochotni zaplatit víc za aby zlepšil kvalitu ? Zákon trhu je takovej že se musí nabídnout služba za odpovídající cenu :) já radši se synem pojedu dál a zaplatím víc za lepší trať, máš ale pravdu vtom že spousta lidí to neudělá a bude jezdit na tvrdejch jebkách :(
23.05.2015 11:31 muhehe
roman598 co se tyka trati všeobecně, až budeme ochotni někomu zaplatit tak jako v zahraničí od 20 e nebo 20 po 40 usd, potom se zajiste změni jak kvalita tratí tak její povrch. za 150 - 250 kč za trening se asi nezměni nic. co se tyka startovneho na zavody to bude asi podobně. za ty peníze co davame provozovatelum tratě nemaji šanci kvalitně nachystat trat jak na treningy tak na zavody. všechny ty činnosti by měli byt výdělečné, to znamena že dělat to ze sponzorských přízpěvků je nesmysl. každej by jsme chtěli jezdit zadarmo na špičkově upravených tratích a eště by to mohl stat zaplatit ne ? ty problémy prameni tak trochu z nas samotnejch. kdysi sme z klukama šli pojezdit v zimě na takovej polopisek, domluvil jsem ze správcem tratě že nam ji srovna před treningem, místo kila za jezdce chtěl dvě :-) a to by jsi koukal co lidi když mělo vypláznout blbou stovku navíc za nachystanou trat, čumělo jak chleba z tašky že to stoji vic.
23.05.2015 00:19 Kubas
Skvělý článek...Aleši díky!
22.05.2015 22:23 roman598
mě to připadá, že to co píše Aleš má hlavu a patu !!! nevím jestli existuje síla, která dokáže změnit nenasytný administrativní systém, ale rozhodně by se měla postupně měnit náročnost tratí, s tím i připravenost na tréninky a hlavně na závody. V Loučce jsme byli a byla to opravdu katastrofa, tvrdá rozbitá trať pouze zatažená prachem a téměř nenakropené ... z Jinína nemohu hodnotit a ani nechci (jsem zaujatý potom co jsem se dozvěděl na vlastní uši od současného správce, že závody ADAC jsou na píču !!!). Spousta z vás píše že trať je pro každého stejná, ale uvědomte si jak je to nebezpečný sport a že zdraví by mělo být prvořadé a pokud někde není dostatek praporkářů nebo je trať nepřipravená měl by za to nést někdo odpovědnost, stejně tak si nenecháte líbit když vám někdo odflákne opravu auta nebo si nekoupíte zkažené potraviny. Ahoj v Pacově
22.05.2015 18:42 muhehe
vzhledem k tomu že do toho nikdo nevidíme, dej podnět na kontrolu finančnímu uřadu, nebo nejvyššímu kontrolnímu uřadu, ty sam nebo mi nic nezkontrolujem. ani nevyšetřime. on není v prdeli jen motokros ale všechny sporty, A tedka si predstav kolik se rozkrade prachu ve sportech jako je fotbal, hokej a ty rádoby popularnější. začit by si musel ve vladě a postupně jit smerem dolu, co s tim ? to uš se ptáme několik desitek let a porad se nic nedeje. změnit by to moh jedine AK 47 a moře naboju a to jsem pacifista !

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.
Pro odeslání formuláře klikněte na tlačítko ODESLAT.Registrace
 Reklamní partneři

Inzerce